MERMAID_KRAKEN

buy Mint Price
1 SOL
buy Total supply
836
calendar Mint Date
20 Apr 00:00 UTC
1.1k
229
1
activity About the Project

MERMAID VS KRAKEN LÀ BỘ SƯU TẬP BAO GỒM 1672 NFT. MÀ BAO GỒM 836 MERMAID VÀ 836 KRAKEN, MỖI NFT LÀ SỰ KẾT HỢP NGẪU NHIÊN HOÀN TOÀN VÀ CÓ VẺ ĐẸP RIÊNG CỦA RIÊNG. 836 MERMAID SẼ CHIẾN ĐẤU ĐỂ BẢO VỆ BIỂN ĐẸP CỦA HỌ TỪ 836 KRAKEN

discord Discord Members
twitter Twitter Followers